De Jozefschool heeft een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen tussen de middag op school blijven eten. Tussen de middag hebben de kinderen een pauze van een half uur. De kinderen eten hun lunchpakket in de klas onder begeleiding van de leerkracht en daarna is er tijd om buiten te spelen. 

De schooltijden zijn:

​Maandag:      

Dinsdag:         

Woensdag:     

Donderdag:   

Vrijdag:            

 

​8.30 uur tot 14.30 uur

8.30 uur tot 14.30 uur

8.30 uur tot 12.30 uur

8.30 uur tot 14.30 uur​

8.30 uur tot 12.30 uur Groep 1 t/m 4

8.30 uur tot 14.30 uur Groep 5 t/m 8 

 

 

Aanvraag extra vakantie en verlof

Kinderen zijn vanaf hun 5de jaar leerplichtig en ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar. Wij verzoeken u de vakanties te plannen volgens vakantierooster. Mocht u buiten de schoolvakanties op vakantie willen dan dient u hiertoe een verzoek in te dienen.

Een formulier is bij de directeur van de school te verkrijgen of hieronder te downloaden. Vakanties onder schooltijd zijn alleen mogelijk als door de specifieke aard van uw beroep, het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. In dat geval mag de directeur u een keer per jaar vrijgeven. Het moet dan wel om de enige gezinsvakantie in dat jaar gaan. Verder zijn er mogelijkheden voor verlof bij bijzondere en gewichtige situaties. U leest er meer over op:

http://www.rblgooi.nl