​​​​​​Graag verwelkomen we u voor een kennismakingsgeprek en rondleiding op de Jozefschool. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Judith van Thiel, directeur (tel. 0294-253336). Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u geïnformeerd over de school en maken we een rondgang door de school, zodat u een beeld krijgt van de wijze waarop het onderwijs op onze school plaatsvindt. Ouders/verzorgers die het inschrijfformulier ondertekenen gaan akkoord met de uitgangspunten en methodieken zoals de school die heeft omschreven in de schoolgids.

Open Dag

Elk jaar houden we in maart een open dag, loop vrijblijvend binnen en maak kennis met de school. 

U kunt altijd mailen of bellen voor een afspraak of een aparte rondleiding. 

 

4-jarigen

​4-jarigen mogen vanaf hun 4e verjaardag naar school. In de weken hiervoor mogen zij enkele dagdelen komen wennen. Afspraken over wendagen en eerste schooldag worden gemaakt met de leerkracht. De leerkracht neemt​ een maand voorafgaand aan de 4de verjaardag van het kind contact op met de ouders. Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij de directeur. 

Zij-instromers

​Leerlingen die van een andere basisschool komen (‘zij-instromers’), worden indien mogelijk en in overleg met de vorige basisschool in de juiste groep geplaatst. Voorafgaand aan de toelating wordt bekeken of een kind in de groep past. Dit doen we door de leerling een dag(deel) mee te laten draaien. De groepsleerkracht en/of intern begeleider kan de toekomstige leerling in de groep observeren. Er wordt daarbij met name gelet op:

  • de groepsdynamiek. 

  •  de groepsgrootte .

  • onderwijskundig rapport van de vorige school.​

Meer informatie over beleid van aanname en de individuele ondersteuningsmogelijkheden van de school vindt u hier:

Aandacht op Maat