De oudervereniging vraagt een ouderbijdrage, hier worden de versnaperingen en overige bijkomende kosten van de feestelijke activiteiten betaald. Voor een kind dat niet het hele schooljaar op onze school zit wordt de hoogte van de contributie aangepast.​

U kunt in contact komen met de oudervereniging via: ov@jozefndb.nl 

Contactgegevens:

Voorzitter: Sandy Versteeg

Secretaris: Sascha Karlas

Penningmeester: Jacqueline Mulders​ ov@jozefndb.nl 
Raborekeningnr.  NL30RABO0142685739 ten name van Oudervereniging Jozefschool