​​​Kanjerles​

Op de Jozefschool in Nederhosrt den Berg vinden wij de sociale omgang erg belangrijk. Wanneer kinderen zich prettig voelen in de klas komen zij beter tot leren. Hieronder hebben wij de principes van de Kanjertraining even kort uitlegt. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en durft uw kind haar/ zijn plaats in het leven in te nemen. 

De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in (lastige)sociale situaties. We leren de kinderen hoe ze zelf problemen kunnen oplossen en daardoor komt tijd en energie vrij die zo nodig zijn voor een evenwichtige ontwikkeling. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. De kinderen worden zo geholpen in positief gedrag. Het motto is dan ook: "Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent". 

Petten

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt, als symbool voor gedrag, gebruik gemaakt van vier gedragstypes en petten: 

Konijn (gele petgedrag) 
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Dit kind heeft vaak een negatief zelfbeeld en kijkt op tegen anderen. 

Pestvogel (zwarte petgedrag) 
Uitdager, bazig, brutaal, pester, te stoer  Dit kind vindt zichzelf vaak heel goed, maar niet goed over een ander. 

Aap (rode petgedrag) 
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. Dit kind denkt vaak niet goed over zichzelf (negatief zelfbeeld) en ook niet goed over een ander. 

Tijger (witte petgedrag) 
Is zich​zelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. Heeft positieve gedachten over zichzelf en anderen. 

Ontwikkelen van positieve kwaliteiten 

Op school proberen we ieder kind om in haar/ zijn positieve kracht te komen. Dan komen de werkelijke kwaliteiten naar boven zoals: leiderschap (positieve kwaliteiten van de zwarte pet), humor en sfeer maken (positieve kwaliteiten van de rode pet), zorgzaam en invoelend, bescheiden (positieve kwaliteiten van de gele pet). Dit kind (tijger of witte petten gedrag) denkt goed over zichzelf en de ander. 

Bij ons op school staan de vijf regels centraal:

  • We vertrouwen elkaar

  • We helpen elkaar

  • Niemand speelt de baas

  • Niemand lacht uit

  • Niemand doet of blijft zielig

De Kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor zichzelf en voor een ander om je goed te gedragen. Bij de meeste kinderen is dat ook hun diepste verlangen. Iedereen wil toch een kanjer zijn! Meer informatie kunt u vinden op www.kanjertraining.nl ​