ICT zetten wij zoveel mogelijk geïntegreerd in binnen ons onderwijsprogramma. Elk groepslokaal beschikt over een modern digitaal schoolbord. Daarnaast zijn er leerlingcomputers, chromebooks en iPads in de groep en in de hal. We werken met methodishe (webbased) software en adaptieve aanvullende programma's. In de groepen 5 t/m 8 werken de kinderen voor de vakken rekenen en spelling met Gynzy, een digitale verwerkingsmethode. ​Een van de leerkrachten heeft de taak van ICT-coördinator.