Op de Jozefschool in Nederhorst krijgen de leerlingen in de ochtenden overwegend rekenen en taal. We maken daarbij gebruik van digi-taal en -rekenen. In de middag besteden we aandacht aan de zaakvakken, techniek en muziek ​middels het International Primary Curriculum ( IPC). Hierin wordt het onderwijs geïntegreerd in thema's aangeboden. Het IPC gaat verder dan het opdoen van kennis, maar zet ook in op vaardigheden zoals: onderzoek doen, presenteren en samenwerken. 

 

Personal Goals

We maken veel gebruik van de persoonlijke doelen die verankerd liggen in het IPC en tevens toepasbaar zijn op het reken- en taalonderwijs. ​Elke leerling werkt aan alle doelen, maar het ene doel zal verder ontwikkeld zijn dan het andere. DIt verschilt per leerling. ​De persoonlijke doelen zijn: 

  • ​respect

  • aanpassingsvermogen

  • ​​bedachtzaamheid

  • samenwerken

  • onderzoek

  • doorzetten

  • communicatie

  • moraliteit​

Niet alleen toetsen ook evalueren

We gebruiken de personal goals ook ​om met leerlingen hun leerporoces te evalueren. We geloven dat leren meer is dan het toetsen van kennis. Daarom maken we naast het leerlingvolgsysteem van CITO  gebruik van het formatief assessment .Formatief evalueren betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, maar met zijn eerdere resultaten. Formatief evalueren/beoordelen is de tegenhanger van summatief evalueren/beoordelen. Bij summatief beoordelen geef je een cijfer, bij formatief beoordelen ben je gericht op de ontwikkeling: wat is goed en hoe kun je het nog beter maken? Het gaat vooral over lesgeven en hoe je dit goed en nog beter doet?

Feedback

Formatief evalueren heeft betrekking op de manier waarop je leerlingen vooruithelpt in hun leerproces: onder andere door feedback te geven, door vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en door aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruitziet.​ ​Leerkrachten maken daarom gebruik van allerlei manieren om veel sneller feedback te krijgen op hun eigen instructies:  welke leerlingen de leerstof al begrijpen en wie nog niet. In de bovenbouw doen we dat onder andere met whiteboards en gekleurde bekertjes die de leerling op de tafel kan zetten. In de jongste groepen doen we dat met kaartjes en gezichtjes. ​

Succescriteria

Aan de hand van succescriteria beoordelen ze zelf of ze de doelen hebben gehaald en of ze vinden dat ze zich in bepaalde doelen nog verder moeten ontwikkelen. De leerkrachten zijn erin getraind om leerlingen hierin te coachen en  begeleiden.