Onderwijs op de Jozefschool is eigentijds, gestrucuteerd en sluit aan bij de onderwijsbehoeften.
 

Onderwijs

De Jozefschool is een katholieke basisschool die voor alle betrokkenen een veilige plek wil zijn waar een ieder zich thuis voelt. Kernwaarden zijn: Structuur, Eigentijds, Veiligheid, Persoonlijkheidsontwikkeling, Aansluiten bij onderwijsbehoeften.

​Structuur​

Onze school heeft het traditionele, klassikale ‘leerstofjaarklassensysteem’. Het leerstofjaarklassensysteem houdt in dat kinderen van dezelfde leeftijd hetzelfde onderwijs krijgen.

 

Eigentijds

Wij bieden Engels aan vanaf groep 1. Als ambitie stellen we dat we 15% Engels geven. Wij zijn ons nu aan het ontwikkelen in het geven van les in het Engels in plaats van Engelse les geven. Creatieve technologie speelt een belangrijke rol binnen onze organisatie. In elke groep wordt gewerkt met een digibord. Ook de kinderen werken regelmatig aan ICT-vaardigheden. ICT (Digiborden, iPads, Chromebooks) wordt ingezet als ondersteuning en verbreding bij de lesstof. In de bovenbouw worden de kinderen ook ICT-vaardigheden geleerd. Het voorbereiden op de toekomst doen we bij de kinderen niet alleen door het aanleren van kennis en vaardigheden. Naast het activiteitgericht werken is ook de persoonlijke ontwikkeling van groot belang. Wij geven vorm aan doelgericht werken door middel van het International Primary Curriculum (IPC). Hierbij stellen we de vraag: “Wat heb jij nodig om tot leren te komen”. Door het geven van de juiste feedback over persoonlijk handelen en het aanbieden van de goede kennis en vaardigheden leren we de kinderen planmatig en zelfstandig problemen op te lossen.

 IMG_1196.jpg

Veiligheid

Wat er echt toe doet is dat de kinderen zich prettig voelen op de Jozefschool. De sociale ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. Niet alleen als individu, maar ook als groep. Samenwerken, met en voor elkaar. Veiligheid zien wij ook terug in onderwijzen naar onderwijsbehoeften. Kijken naar de meervoudige intelligentie van kinderen en talentontwikkeling.

 

Persoonlijkheidontwikkeling

Wij willen zowel de cognitieve kwaliteiten als creatieve kwaliteiten van de kinderen optimaal ontwikkelen. Daarnaast is een goede werkhouding belangrijk voor onze kinderen. Zelfstandigheid is een belangrijk onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling We leren de kinderen planmatig en zelfstandig problemen op te lossen. Dit begint al in groep 1 met het maken van keuzes betreffende werk en zet zich voort tot en met groep 8, waarbij de kinderen over een langere termijn moeten kunnen plannen.

 

Aansluiten bij onderwijsbehoeften

Wij werken volgens de methode die Handelingsgericht werken (HGW) wordt genoemd. HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert onderwijs met kwaliteit en een doeltreffende leerlingenbegeleiding waarbij wij de kinderen op verschillende niveaus in hun onderwijsbehoeften voorzien.​​​