GIP model voor zelfstandig denken

Zelfstandig denken

​​​IMG_1179.jpgZelfstandig werken gaat niet vanzelf. Zelfstandig werken is ook meer dan zelf werken. Wanneer wij werken aan de zelfstandige werkhouding van onze leerlingen proberen wij ze een een kritische leerhouding aan te leren; Zelf problemen oplossen. Zelfstandig denken! 

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. De een is snel, de ander langzaam, de derde wil graag uitleg op verschillende manieren en de vierde heeft aan een half woord genoeg. Als school streven wij naar bevordering van zelfstandig denken en werken. Het verschil in ontwikkelingstempo en ondersteuningsbehoefte vraagt om een groepsaanpak. Om dit te organiseren maakt de Jozefschool gebruik van het 'GIP-model'.

Wat betekent GIP?

'GIP' staat voor: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. Het is een model dat de leerkracht extra ruimte biedt voor kleine instructiegroepen en individuele aandacht aan leerlingen die dat nodig hebben. Maar GIP is ook een middel dat de leerling stimuleert om:

  • zelfstandig te leren plannen en werken
  • taken beter te overzien
  • prestaties en eigen gedrag beter te beoordelen
  • beter om te gaan en samen te werken met andere kinderen.

Hoe werkt het GIP-model?

Het GIP-model richt zich in eerste instantie op een goede organisatie in de groep, waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven volgens methode handelingsgericht werken. Zelfstandig kunnen werken is dus een doel op zich maar ook een voorwaarde voor het kunnen geven van instructie aan individuele leerlingen of aan een groepje leerlingen. Door het werken met heldere afspraken werken kinderen in principe regelmatig zelf of binnen hun groepje aan opdrachten en biedt de leerkracht 'uitgestelde aandacht'. 

Welke regels gelden er bijvoorbeeld tijdens het zelfstandig werken?

In iedere groep gelden in principe dezelfde regels. Natuurlijk zijn er nuance verschillen en uitbreidingen richting bovenbouw.

Hoe wordt de individuele aandacht of aandacht voor kleinere groepen gegarandeerd?

Het GIP-model werkt vooral omdat afspraken en regels over en weer worden nagekomen. Zo loopt de leerkracht regelmatig volgens een vaste route, systematisch langs alle leerlingen. De kinderen weten dus precies wanneer ze aan de beurt zijn.
De startronde wordt meteen na de groepsinstructie gelopen. De leerkracht kijkt of alle leerlingen aan het werk kunnen gaan, en helpt sommige leerlingen even op weg. Tijdens de hulpronde(s) gaat de leerkracht weer langs alle leerlingen en geeft hulp aan de leerlingen die dit nodig blijken te hebben. Met behulp van het vragenkaartje geven de kinderen zelf aan dat ze hulp van de leerkracht nodig hebben.
Voordat de les is afgelopen loopt de leerkracht de afsluitende of evaluerende ronde. Het is een moment waarop de leerkracht even kan vragen aan een leerling die moeite had met de stof of het toch gelukt is; of hij kijkt bijvoorbeeld bij een leerling of deze het afgesproken werk af heeft. Ook worden de leerlingen zelf gestimuleerd na te denken over hun zelfstandig werkhouding