Aandacht voor gezondheid en beweging op de Jozefschool

What really matters

​​​​​​​​Vraag aan mensen wat er echt toe doet en het antwoord is vaak een cliché: 'Gezondheid'. School is zoveel meer dan rekenen en taal, daar bestedenw e op de Jozefschool veel aandacht aan.​

"Gezondheid in lichaam en geest

Op de Jozefschool benaderen we drie aspecten van gezondheid.

1. Gezond in beweging

Leerlingen krijgen twee keer in de week gymles van een vakdocent, er is een speelplein dat actief tot bewegen aanzet waaronder een kunstgrasveld, we doen aan diverse sporttoernooien en we hebben een specialist in de school op het gebied van Motorisch Remedial Teaching voor kinderen.

Officiële website EU-Schoolfruitprogramma2. Gezond in voeding

We stimuleren leerlingen gezond te eten tijdens schooltijd en elke dinsdag en donderdag is het 'guitdag'. En we doen mee aan het EU schoolfruit en groente programma.

3. Gezond in geest.

Op school moet een goede balans zijn tussen cognitieve vakken (rekenen, taal, spelling), zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs) en creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek). Wij werken op school met het International Primary Curriculum (IPC). Een internationaal curriculum wat diverse thema's aanbiedt. De ontwikkeling van kinderen wordt in het IPC op een andere manier aangesproken dan bij cognitieve vakken, waardoor kinderen op een andere manier hun talenten kunnen tonen. Tevens bieden we muziekonderwijs aan voor alle leerlingen van een vakdocent.