Aanmelden en inschrijven op de Jozefschool in Nederhorst den Berg

Aanmelden

​​​​​​Graag verwelkomen we u voor een kennismakingsgeprek en rondleiding op de Jozefschool. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur (tel. 0294 253336). Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u geïnformeerd over de school en maken we een rondgang door de school, zodat u een beeld krijgt van de wijze waarop het onderwijs op onze school plaatsvindt. Ouders/verzorgers die het inschrijfformulier ondertekenen gaan akkoord met de uitgangspunten en methodieken zoals de school die heeft omschreven in de schoolgids.

​4-jarigen mogen vanaf hun 4e verjaardag naar school. In de weken hiervoor mogen zij enkele dagdelen komen wennen. Afspraken over wendagen en eerste schooldag worden gemaakt met de leerkracht. De leerkracht neemt​ een maand voorafgaand aan de 4de verjaardag van het kind contact op met de ouders.

Kinderen die in de maanden juli t/m september 4 jaar worden, komen na de zomervakantie op school. Dit is tevens afhankelijk van de in het jaar geldende vakantieperiode. Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij de directeur. 

Wij krijgen regelmatig het verzoek of een kind eerder (dan met 4 jaar) naar school mag komen. Dit is niet mogelijk. Wanneer u vindt dat uw kind eerder toe is aan school, dan kunt u uw zoon of dochter eventueel aanmelden bij Thuiz bij (halve en hele dagopvang in de Jozefschool). 
 

Zij-instromers

​Leerlingen die van een andere basisschool komen (‘zij-instromers’), worden indien mogelijk en in overleg met de vorige basisschool in de juiste groep geplaatst. Voorafgaand aan de toelating wordt bekeken of een kind in de groep past. Dit doen we door de leerling een dag(deel) mee te laten draaien. De groepsleerkracht en/of intern begeleider kan de toekomstige leerling in de groep observeren. Er wordt daarbij met name gelet op de groepsdynamiek. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de groepsgrootte van de groep waar een kind in terecht komt. Vervolgens wordt er contact gezocht met de school waarop de leerling op het moment van aanmelding zit. De vorige basisschool stuurt een onderwijskundig rapport naar ons op. Zo weten wij waar wij het ondewijs verder op moeten pakken voor deze leerling. Tussen moment van aanmelding/rondleiding/intakegesprek en toelating zit een periode van minimaal drie weken. 

Meer informatie over beleid van aanname en de individuele ondersteuningsmogelijkheden van de school vindt u hier: